Welcome to Treasure Hunt PH family!

Salamat sa iyong pag-register ka-TH! Kung hindi ka nakatanggap ng confirmation sa iyong email, pwede ka din mag-inquire sa aming phone number: 09278604511.

Please pay registration fee onsite at our payment area on auction day. Feel free to tell our team if you want to pay registration fee earlier than the auction date. Tandaan din kung ano ang schedule ng ating auction:

Auction Address: Warehouse #57 T12 Polo Land Inc., McArthur Highway, Brgy. Tabang, Guiguinto, Bulacan. Pwede mo din ito i-pin sa waze ka-TH, i-search lang ang Treasure Hunt PH-Japan Surplus-Auction House.

Ang pag-register ay first step pa lamang. Here's our auction flow for reference ka-TH:

Alam ko excited ka na kaya naman pwede mo muna i-check ang usual items sa ating auction.

See you! Enjoy at happy bidding, ka-TH! 💖